МБДОУ д/с "Мишутка" общежитие и интернат не имеет.