План ФХД за 2014: http://www.cad-mishutka.ru/a/plan_mishutka_2014.pdf
План ФХД за 2015: http://www.cad-mishutka.ru/a/plan_mishutka_2015.pdf
Отчет об исполнении плана ФХД за 2014: http://www.cad-mishutka.ru/a/otchet_2014.docx